Gebroken om te helen

18 juni, 2017

Our brokenness can be a container for God’s glory.

(Ann Voskamp)

BIJBELGEDEELTE
Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.
(Psalm 51:19, HSV)

UITLEG
De afgelopen weken heb ik heel wat uurtjes doorgebracht in zorginstellingen. Bij bijna elk bezoek bekroop mij de vraag of er nog wel gezonde mensen rondlopen op deze aardbol. Als er alleen in dat ene ziekenhuis en dat ene zorgcentrum al zo veel mensen rondlopen, rondrijden, rondgereden worden of liggen, dan moet de optelsom van alle zorginstellingen een duizelingwekkend getal opleveren van mensen die het bewijs vormen van de gebroken wereld waarin we leven. Het ontmoedigde me regelmatig. Zo veel leed. Zo veel verdriet.

Regelmatig vroeg ik me ook af hoe God daar nu tegenaan kijkt, tegen een schepping die in al haar delen zucht en in barensnood is. Of Zijn handen niet jeuken om in te grijpen, om iets te doen… om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te maken waar gerechtigheid woont, zoals Hij die ons beloofd heeft.

Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Natuurlijk verlangt Hij ernaar zijn schepping te bevrijden. Om recht te maken wat krom is. Te helen wat gebroken is. De grootste stap om dat mogelijk te maken, heeft Hij immers tweeduizend jaar geleden al gezet. Hij gaf Zijn Zoon Die Zich liet breken om ons te helen. Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:6, NBG)

Gods Woord geeft ons geen makkelijke antwoorden op het lijden in deze wereld. Kijk naar Job – na eindeloze discussies met zijn vrienden volgt een pittig gesprek met God. Als je dit boek voor het eerst leest, zou je misschien denken dat nu eindelijk het verlossende ‘daarom’ volgt op al die ‘waaroms’… Maar nee, God laat Job zien hoe groot en machtig Hij is, en hoe nietig wij mensen zijn. En Job kan uiteindelijk alleen maar concluderen: Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij… (Job 42:5-6, NBG)

Na alles wat Job was overkomen, was hij een gebroken man. Maar hier in het laatste hoofdstuk breekt hij op een manier die door God geheeld kan worden. Hij geeft zijn ‘waaroms’ uit handen en buigt zich neer.

Kijken we ten slotte naar Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde, dan zien we dat Hij juist opzoekt wie gebroken is. Mensen die denken dat ze God niet nodig hebben, dat ze het zonder Hem wel redden, hebben geen Heelmeester nodig, beweert Hij. Maar de mensen die aan het eind van hun Latijn weten dat ze verloren zijn zonder Jezus, die zoekt Hij op en heelt Hij.

Dat herstel begint met het herstel van de relatie tussen Schepper en schepsel door het kruis van Golgota, en bereikt zijn hoogtepunt als de schepping voorgoed zal worden bevrijd van zonde en dood.

NALEVEN
Nadenken over gebrokenheid levert soms nieuwe inzichten en antwoorden op, maar vaak ook nieuwe vragen. Pasklare verklaringen zijn er niet. Deze Binnenkamer biedt dan ook geen antwoord op al jouw vragen over lijden en onrecht, maar deze overdenking wil je wel aansporen om God in zijn waarde te laten als de soevereine God en je vervolgens in kinderlijke afhankelijkheid aan Hem over te geven.

In het volle vertrouwen dat Hij je draagt, dwars door alle vragen, twijfels, verdriet, onrecht en tranen heen; dat de overwinning al is behaald; dat het recht uiteindelijk zal overwinnen; dat Hij bij je is, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld; dat Hij Zijn schepping nooit loslaat, zelfs al lijkt Hij soms afwezig; dat Hij Zijn kinderen trouw blijft – tot in eeuwigheid!

WIL JE MEER?

  • Lijden in Gods Hand; Christa Rosier; Voorhoeve
  • Ongeluk; Anne Westerduin; Boekencentrum
  • Levenslessen uit de Schuilplaats; P. Rosewell; Gideon
  • Gebroken leven; Ann Voskamp; Van Wijnen
  • Adam; Henri Nouwen; Lannoo
  • De stille jaren van Corrie ten Boom; P. Rosewell; Gideon
  • De kracht van Jezus (Opwekking 441)

 

Tineke Tuinder

Reacties

nieuwe reacties


I did it! Een armchair generaal
I did it!
Een armchair generaal