Geen categorie Archieven - Sestra
21 februari, 2021

Het lam bereiden

Ik geloof niet dat Christus, toen hij even opkeek naar Petrus en Johannes, ter plekke bedacht dat zij het pesachmaal maar moesten klaarmaken. Integendeel, deze grote taak was al door God mogelijk gemaakt voor hen (zie Efeziërs 2:10).