11 maart, 2018

Wat gij niet wilt…

Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander. De toon van dit vers klinkt positief, proactief. Het gaat hier niet alleen om wat je níet moet doen, maar juist ook om wat je wél kunt doen: wat je zelf fijn zou vinden. Deze positieve insteek helpt ons wanneer we naar de ander kijken en eigenaardigheden zien. Ook als we moeiten, worstelingen en verdriet zien. Wat zou jij zelf willen als jij in de schoenen van de ander stond? Zou je het dan niet fijn vinden als iemand je aanspreekt? Als iemand je ergens attent op maakt, naast je komt staan? Als iemand je waarschuwt of confronteert?
4 maart, 2018

Stil worden

Het begint allemaal zo mooi, want zeg nou zelf: Jezus uitnodigen om bij je binnen te komen, dat is toch zo’n beetje wat we in onze tijd, en zeker in bepaalde kerkelijke kringen, ‘bekering’ noemen? Marta heeft een hart van goud. Een ruim hart. In dat hart – en in haar huis – is ook plaats voor Jezus. Juist voor Jezus. Hij is immers een Huisvriend Die, zoals de Bijbel dat zo persoonlijk omschrijft, van Marta, Maria en hun broer Lazarus houdt!
25 februari, 2018

Het lam bereiden

Ik geloof niet dat Christus, toen Hij even opkeek naar Petrus en Johannes, ter plekke bedacht dat zij het pesachmaal maar moesten klaarmaken. Integendeel, deze grote taak was al door God mogelijk gemaakt voor hen (zie Efeziërs 2:10). Waarschijnlijk had elk van de twee mannen liever gewild dat Hij daar iemand anders voor uitgekozen had. Een gedeelte hiervan werd ook meestal door vrouwen gedaan. Pesach betekende een behoorlijk uitgebreide maaltijd in heel speciale omstandigheden. Misschien hebben ze wel gemopperd, zoals wij vaak doen. Waarom? Omdat wij vaak geen idee hebben hoe belangrijk het werk is waarvoor God ons geroepen heeft.
18 februari, 2018

God kiest jou

Met deze geschiedenis vallen we met onze neus midden in het leven van Jakob. Zijn leven was vooralsnog niet zo geslaagd. Hij was tweederangs, een moederskindje, verguisd en verworpen door zijn vader en broer. Voor hém was zijn vader niet op zoek gegaan naar een geschikte vrouw om mee te trouwen, zoals bij broer Ezau. Terwijl hij inmiddels de veertig gepasseerd was en het tijd werd om een gezin te stichten. Jakob verlangde echter hartstochtelijk naar zegen en voorspoed. Daarom nam hij het heft maar in eigen hand en jatte de eerstgeboortezegen met vuil bedrog. Het betekende dat hij in één klap alles kwijtraakte: zijn familie, bezittingen en de enige vrouw die zijn liefde waard was: moeder Rebekka.
11 februari, 2018

Olie: teken van liefde

Lotion en geurige olie. Wat heeft dat met Psalm 23 te maken? In een oud boekje van ex-herder Phillip Keller, las ik dat schapen pas rustig kunnen neerliggen als zij bevrijd zijn van een paar zaken. Allereerst moeten ze zich veilig voelen. De schapen voelen zich veilig, als de herder in de buurt is. Zijn staf zorgt ervoor dat ze weten waar ze naartoe moeten. Zijn stok zorgt ervoor dat ze weten dat hij wilde roofdieren op afstand houdt. Ook kunnen ze pas gaan rusten, als ze geen honger hebben. De herder moet er daarom voor zorgen, dat er groene weiden zijn. In een dor en droog land als Israël is dat geen eenvoudige opgave! De herder steekt er veel tijd en energie in om ervoor te zorgen dat de schapen kunnen eten, bijvoorbeeld door irrigatiesystemen aan te leggen.
4 februari, 2018

Geven en nemen

O, hoe geweldig zou het zijn als wij de dagelijksheid van onze God konden zien! Vaak stellen we ons voor dat God zo gericht is op Zijn grote plan dat we vergeten dat Hij ook deel uit wil maken van onze dagelijkse bezigheden. Geloof je en begrijp je echt hoezeer God ernaar verlangt om deel uit te maken van jouw dagelijks leven? God wil dag aan dag een relatie van geven en nemen met ons aangaan – maar in deze unieke relatie is Hij het Die geeft en Die neemt. Wat wil God dagelijks van ons nemen? Volgens deze psalm neemt Hij dagelijks onze lasten op Zich. Draag jij je eigen lasten? Dat is dan onnodig. Misschien heb jij het hart wel op de juiste plaats: waarschijnlijk kan niemand zich zo veel zorgen maken als jij omdat niemand zo veel van die ene persoon houdt als jij.
28 januari, 2018

God vreugde geven

Heb jij je ooit afgevraagd waarom het soms is alsof je de ene ‘geloofswandeling’ ‒ een periode dat je moet wandelen in geloof en niet op wat zichtbaar is ‒ nog niet achter de rug hebt voordat de volgende al weer begint? Omdat het zonder geloof onmogelijk is om God vreugde te geven! Openbaring 4:11 (NBG ’51) verkondigt de bedoeling van onze Schepper op deze manier: Gij hebt alles geschapen, en om Uw wil was het en werd het geschapen. We zijn geschapen omwille van onze Schepper; het doet Hem vreugde wanneer we groeien in geloof. Als je echt eerlijk bent, denk je misschien wel: Waarom zou het doel van mijn leven de vreugde van God moeten zijn? Wat voor egoïstische godheid is Hij dan wel niet? Maar God heeft daar geen zelfzuchtige bedoeling mee.
21 januari, 2018

Spoor elkaar aan

Top 3 van goede voornemens blijft stabiel, las ik laatst op de site van de ING. Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien Nederlanders een of meerdere goede voornemens voor het nieuwe jaar hebben. De top drie is al een paar jaar ongewijzigd: meer sporten/bewegen, minder druk maken en afvallen. Het gaat meestal om dingen die we best wel weten. We weten dat het goed is voor ons lichaam om gezond te eten en regelmatig te bewegen en dat onze geest er baat bij heeft als we ons niet over de kop werken, vaker ‘nee’ zeggen en leren loslaten. Dat voorkomt een hoop narigheid.
14 januari, 2018

Je hebt een keus!

Als mensen leven wij niet alleen. Wat onze situatie ook is, we hebben te maken met mensen om ons heen. En wat zijn ze divers! Er zijn er die ons inspireren en op de goede weg zetten. Er zijn er ook die ons spanning bezorgen en negatieve dingen in ons naar boven halen. Wat betreft die mensen die ons omringen: de meeste mensen kiezen we niet uit. Ze zijn er. We hebben met ze te maken, of ze ons nou liggen of niet. En, ze dragen bij aan wie wij zijn, ze vormen ons. Maar hóé zij bijdragen aan onze vorming, dát is aan ons. Daar hebben wij een keuze in!