veertigdagentijd Archieven - Sestra

veertigdagentijd

HSV IPhone App
25 maart, 2018

Alstublieft, Vader

Toen Jezus Zich in de hof van Getsemane op de grond liet vallen en uitriep: ‘Abba, Vader’, riep Hij het uit tot de Abba die regen kan geven, de Heerser over heel de aarde. Alles was mogelijk voor die Papa… ook dat Hij de beker van doodsangst zou weghalen. Maak dit moment nooit kleiner en minder door te denken dat God de beker niet had kúnnen wegnemen. Haal Gods vrijheid om te kiezen niet weg. God had er immers voor kunnen kiezen de weg van het kruis te verwerpen. Hij is tenslotte de Heerser over het heelal. Dat God het proces had kunnen stopzetten en het toch niet deed, is een weergaloze uiting van liefde. Zou jij iemand kunnen bedenken voor wie je je enige kind zou laten doodmartelen?
25 februari, 2018

Het lam bereiden

Ik geloof niet dat Christus, toen Hij even opkeek naar Petrus en Johannes, ter plekke bedacht dat zij het pesachmaal maar moesten klaarmaken. Integendeel, deze grote taak was al door God mogelijk gemaakt voor hen (zie Efeziërs 2:10). Waarschijnlijk had elk van de twee mannen liever gewild dat Hij daar iemand anders voor uitgekozen had. Een gedeelte hiervan werd ook meestal door vrouwen gedaan. Pesach betekende een behoorlijk uitgebreide maaltijd in heel speciale omstandigheden. Misschien hebben ze wel gemopperd, zoals wij vaak doen. Waarom? Omdat wij vaak geen idee hebben hoe belangrijk het werk is waarvoor God ons geroepen heeft.
21 februari, 2016

Zijn nabijheid

Er zijn wereldwijd heel wat kerken waar op de tweede zondag van de lijdenstijd Psalm 27 wordt gelezen, omdat die genoemd wordt op verschillende leesroosters die kerken gebruiken. Best een mooi idee, dat heel veel verschillende gelovigen uit heel verschillende tradities op dezelfde dag die psalm horen, zingen of bestuderen. En het is ook wel een heel mooie psalm voor de lijdenstijd. Je weet het vast, de lijdenstijd is voor veel christenen een tijd van inkeer, van soberheid, van vasten-op-wat-voor-manier-dan-ook, of vooral van bewuster bezig zijn met (de dingen van) God en met de naaste. Hoe je het ook vorm geeft, of je nu veertig dagen niet snoept, geen alcohol drinkt, of misschien juist dingen wél doet, het is voor veel mensen een tijd dat ze wat bewuster leven.
9 maart, 2015

Gevonden

Nog 27 dagen en dan is het Pasen. Zie je er ook al naar uit? De winkel ligt vol met chocola en vrolijke versieringen, de krokussen buiten maken het helemaal af. Pasen, het feest van nieuw leven.