Pasen Archieven - Sestra
I’ll push you
1 april, 2018

Onvoorwaardelijke liefde

De eerste keer dat ik deze quote hoorde, raakte die mij diep. De scène is natuurlijk deels verzonnen, maar de waarheid achter deze eenvoudige woorden is haast niet te bevatten. Het is in zekere zin een heel persoonlijke omschrijving van Romeinen 5:8. Dat Hij, de Zoon van God, bereid was om voor mij te sterven, zonder dat daar iets tegenover stond en staat, dát bewijst Gods liefde voor mij en dát is voor mij voldoende reden om van Goede Vrijdag en Pasen elk jaar weer een heel bijzonder feest te maken. In de drie decennia dat de Heer Jezus op deze aarde rondwandelde, had Hij al heel vaak laten zien hoe diep Zijn liefde ging. Hij ontfermde Zich over mensen aan de rand van de maatschappij, verschoppelingen, mensen die door hun omgeving uitgespuwd werden.
25 maart, 2018

Alstublieft, Vader

Toen Jezus Zich in de hof van Getsemane op de grond liet vallen en uitriep: ‘Abba, Vader’, riep Hij het uit tot de Abba die regen kan geven, de Heerser over heel de aarde. Alles was mogelijk voor die Papa… ook dat Hij de beker van doodsangst zou weghalen. Maak dit moment nooit kleiner en minder door te denken dat God de beker niet had kúnnen wegnemen. Haal Gods vrijheid om te kiezen niet weg. God had er immers voor kunnen kiezen de weg van het kruis te verwerpen. Hij is tenslotte de Heerser over het heelal. Dat God het proces had kunnen stopzetten en het toch niet deed, is een weergaloze uiting van liefde. Zou jij iemand kunnen bedenken voor wie je je enige kind zou laten doodmartelen?
15 maart, 2016

Paaseieren zoeken

Ik kan me voorstellen dat je wenkbrauwen misschien wel iets omhooggaan bij het lezen van de titel van deze blog… Paaseieren zoeken? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
9 maart, 2015

Gevonden

Nog 27 dagen en dan is het Pasen. Zie je er ook al naar uit? De winkel ligt vol met chocola en vrolijke versieringen, de krokussen buiten maken het helemaal af. Pasen, het feest van nieuw leven.