Aan Gods hand

16 juli, 2017

 

BIJBELGEDEELTE
Ik ben rustig en stil, ik voel me veilig bij U, zoals een kind in de armen van zijn moeder.
(Psalm 131:2, BGT)

UITLEG
Daar stond hij, mijn kleinzoon. Een beetje verbouwereerd door alles wat hij zag. Met grote ogen van spanning, onzekerheid en misschien ook wel een beetje angst keek hij om zich heen. Keek hij omhoog. Naar de hoge trap die tegen het grote vliegtuig aan stond. Hij had geen idee wat hem te wachten stond, al hadden zijn papa en mama het hem wel geprobeerd uit te leggen. Maar ja, hij was nog maar twee en stond op het punt voor het eerst te gaan vliegen. Best spannend…

Maar te midden van al dat nieuwe was daar die sterke hand die zich stevig om zijn kleine knuistje klemde. Die hand kende hij, die hand vertrouwde hij. Het was de hand van zijn moeder. Zolang zij hem vasthield, durfde hij wel. Treetje voor treetje die grote trap op, de deur door, het vliegtuig in. Hand in hand, ook toen die grote vogel met veel kabaal en met hoge snelheid het luchtruim koos.

Best spannend… maar met mama’s hand om de zijne durfde hij het aan en voelde hij zich veilig. Ondanks alles.

NALEVEN
Herken je dat? Het leven is vaak een aaneenschakeling van dit soort momenten. Van ervaringen, gebeurtenissen en beslissingen die te groot lijken om aan te kunnen. Momenten die we niet kunnen overzien, niet begrijpen, niet doorgronden, maar waar we wel doorheen moeten. Met alle spanning, onzekerheid, en soms ook met angst. Met knikkende knieën en een knoop in je maag.

Maar altijd weer is daar die hand die zich stevig om de jouwe klemt, die sterke hand van je Vader. Die hand ken je en je weet dat je die kunt vertrouwen. Die hand heeft je nog nooit losgelaten, ook al voelt dat soms wel zo. Al heb je soms het gevoel dat je helemaal alleen aan de voet van die immens hoge berg staat.

Houd je dan vast aan de geruststellende zekerheid: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER Die hemel en aarde heeft gemaakt. (Psalm 121:1-2, NBV)

Je staat er niet alleen voor. Met jouw hand in de sterke hand van God mag je het leven door, stap voor stap, dag na dag. Zijn hand leidt je door het leven, door storm en tegenwind, door licht en duisternis, door goede en slechte tijden.

Aan Gods hand kom je veilig aan op je eindbestemming, hoe spannend en onstuimig de reis soms ook is.

Wat de toekomst brenge moge
Mij geleidt des Heeren hand
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

(Jacqueline E. van der Waals)

WIL JE MEER?

 

Tineke Tuinder

Reacties

nieuwe reacties


Hij leeft weer! Modderhoofd
Hij leeft weer!
Modderhoofd