De juiste diagnose

9 juli, 2017

Ik zou mijn man er aan zijn haren bij willen trekken, en hem stompend en schreeuwend – als dat zou helpen – aan de voeten van de Heer brengen en zijn onwillige hand in die van Hem willen leggen. Maar het kan niet en de Heer zou het niet willen (…).

Gebed:
‘Heer, help mij om een goede vrouw te zijn,
zijn zielsverwant, geliefde, maatje.
Om Uw genade te laten zien zo goed als ik dat kan
hoewel ik weet dat ik tekortschiet.
Toch wil ik de vrucht van de Geest met hem delen,
Uw hart en handen en stem vertegenwoordigen.
Dat er op enig moment het besef mag komen dat U bestaat
en hij ervoor kiest U lief te hebben en te volgen,
omdat hij in mijn leven een afspiegeling heeft gezien van wie U bent.’

(Dansend door de dag – gedachten en gebeden voor vrouwen, Marion Stroud)

BIJBELGEDEELTE
‘Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat Hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.’

(Johannes 15:1-5, NBV)

UITLEG
Misschien herken je het wel. Je hebt bepaalde klachten en je denkt: het komt hierdoor of daardoor. De diagnose die je stelt lijkt heel aannemelijk en toch klopt ze niet. Zo was ik het eerste jaar na de bevalling van ons eerste kind heel moe. De moeheid bleek niet, zoals ik in eerste instantie dacht, door slaapgebrek vanwege gebroken nachten te komen, maar door een te snel werkende schildklier.

Een paar weken geleden trok ik ook een verkeerde conclusie. Ditmaal betrof het onze treuriep. Een mooie parapluboom in onze voortuin. Toen het een paar weken geleden zo heet en droog weer was, zag ik wat bladeren bruin worden. Help, dacht ik, de boom heeft last van de droogte! Hij moet water hebben en snel! Ik heb ’m een paar keer een heleboel emmers water gegeven, maar… het hielp niks! Steeds meer bladeren kwamen er bruin uit te zien en steeds meer takken verkleurden en verdorden. Wat is hier aan de hand?

Tot van de week een hovenier die onze boom zag de juiste diagnose stelde: ‘Jullie treuriep heeft de iepziekte! Het is zaak om zo snel mogelijk alle dorre takken te verwijderen of helemaal weg te halen. Deze ziekte verspreidt zich razendsnel onder iepen!’
Ah! Dat was er dus aan de hand! De iep was ziek. Verstopte houtvaten door een reactie op schimmels in de bomen. Ja, logisch dat de bladeren dan verwelken, als de toevoer verstopt raakt.

Die iep heeft me aan het denken gezet over de diagnose die wij stellen m.b.t. dingen die we zien gebeuren, in ons eigen leven of om ons heen. Dat kan van alles en nog wat betreffen. Bijvoorbeeld lichamelijke of psychische klachten, waarvoor je al menig professional hebt bezocht, zonder resultaat. Maar ook bijvoorbeeld met betrekking tot het wereldgebeuren kan de vraag klinken: waar is God? Het antwoord dat vele ongelovigen op deze laatste vraag geven, luidt als volgt: ‘Alles overziende, kan er geen goede God zijn.’ Een conclusie die als snel uitmondt in de volgende constatering: er is geen God, dus, ik geloof niet in God.

Wat is jouw diagnose, als volgelinge van Jezus Christus?!

NALEVEN
Eens sprak ik met een echtpaar over geloof. Zij geloofde, hij geloofde niet. Zijn ‘diagnose’ van het wereldgebeuren was: ‘Er is geen God. Anders zou er niet zo veel lijden zijn. Als er een God is dan zou Die ingrijpen. Wat te doen tegen het lijden? Daar is niets tegen te doen. Je in ieder geval houden aan de tien geboden, maar die kan iedereen verzinnen, daar heb je geen geloof in God voor nodig. En die Bijbel: mooi boek hoor, maar een beetje weldenkend mens gelooft toch niet dat de inhoud van de Bijbel waar is? Er zitten hooguit mooie symbolische stukken in.’
Deze ‘hij’ keek mij triomfantelijk aan toen hij de volgende vraag stelde: kun je me een teken geven, een bewijs van God? Ik heb een antwoord gegeven. Waar hij uiteraard niet veel mee kon. Het deed mij denken aan het vers uit Johannes 14: De wereld ziet het niet. Zij gelooft niet.

Deze man is niet de enige die wat betreft het bestaan van God dit oordeel velt over wat er in de wereld gebeurt: er is geen God. Geloof is hooguit opium voor het volk. En zegt nou zelf, je zou hem en velen met hem bijna gelijk geven, nietwaar?

Maar, toch ben ik van mening dat zijn diagnose gelijkstaat aan mijn diagnose van de steeds bruiner wordende treuriep: die droogt uit en heeft snel liters water nodig! Niet dus.
Wat de juiste diagnose wel kan zijn? Die van de hovenier! ‘Het is zaak om zo snel mogelijk alle dorre takken te verwijderen of helemaal weg te halen. Deze ziekte verspreidt zich razendsnel onder iepen!’

Oftewel: volledige toewijding aan onze Here Jezus Christus door alle kwaad uit ons leven te verwijderen, zodat we heilige en reine vaten mogen worden, waardoor Zijn leven kan stromen. Want hoe besmettelijk zijn de verkeerde dingen die we meemaken, maar vooral ook onze reactie daarop? Hoe klein en nietszeggend ook? Veel ellende heeft te maken met knieën die niet buigen voor God, niet Hem vragen om wijsheid…

Tijd voor een zomerse snoeibeurt?!

WIL JE MEER?

  • Psalm 25:4-10
  • Psalm 119: 130
  • Johannes 15: 1-8
  • Galaten 5:9
  • 1 Korintiërs 5:7-8
  • Efeziërs 4:20-5:17

 

Carolina Blokland-den Hertog

Reacties

nieuwe reacties


(H)erkenning Mijn moestuin
(H)erkenning
Mijn moestuin