Bid vurig

27 september, 2017

‘Het is oorlog.’ Met die drie woorden opent Priscilla Shirer in haar boek de strijd tegen de vijand met een hoofdletter V. De vijand die erop uit is om je leven te ontwrichten en je geloof in God te ondermijnen; de vijand die er alles aan doet om je bij God vandaan te houden. Hoe overwin je die vijand? Priscilla: ‘Trek je geestelijke wapenrusting aan en bid. Bid strategisch. Bid vurig.’

Ze is voor velen geen onbekende meer. Als je haar niet kent van haar boeken en Bijbelstudiemateriaal voor vrouwen, ken je haar wellicht wel van haar rol in War Room, een film over de kracht van gebed. Priscilla besloot het niet bij de film alleen te laten en schreef Vurig, waarin ze je uitlegt hoe je gebed kunt gebruiken als krachtig wapen.

Bid strategisch
Wat begon als een rol in film, eindigde voor Priscilla in een indringende les. ‘De film deed me beseffen hoe sluw de vijand is’, zegt Priscilla. ‘Hoewel ik altijd heb geloofd in de kracht van gebed, heb ik onbewust het belang van een strategie in het bidden gebagatelliseerd. Onze vijand is strategisch, zijn aanvallen zijn heel gericht. Waarom zou je dat niet zijn in je gebeden? Hij loopt rond als een brullende leeuw en zoekt naar je zwakke plekken, naar elke gelegenheid om je te verslinden. In gebed krijg je kracht; de kracht om jezelf te omgorden met de wapenrusting waarmee je elke brandende pijl van de vijand kunt doven.’

Bepaal je focus
Als je zo bidt, kan het eigenlijk niet anders dan dat je leven verandert. Priscilla herkent dat. ‘Gebed herinnert me aan de nabijheid van God. Het trekt mijn aandacht los van de problemen en omstandigheden in het dagelijks leven en verplaatst mijn blik naar God, naar zijn vermogen om alles wat me bezighoudt en zorgen baart, af te handelen. Als ik toegewijd bid, weet ik dat God bij me is en dat Hij de strijd voor me zal strijden. Dat betekent dat ik anders in het leven sta; niet leef vanuit angst of onzekerheid, maar vanuit kracht en met focus.’ In Priscilla’s geval ligt die focus momenteel op haar gezin. ‘Mijn gebed concentreert zich de laatste tijd op mijn eigen huwelijk en kinderen. Zo bid ik dat mijn echtgenoot gesterkt mag worden in zijn doel en passies, en dat mijn zonen integere mannen zullen worden.’

Geef je over
In een samenleving waar elk moment van de dag gevuld is, vinden veel mensen het lastig om tijd uit te trekken voor gebed. ‘Soms denk ik weleens dat we ons godsdienstige leven af willen raffelen’, zegt Priscilla. ‘Dat we ons door onze stille tijd haasten om er zo snel mogelijk een eind aan te kunnen breien, zodat we deze van ons to-dolijstje kunnen strepen en kunnen overgaan tot de orde van de dag. God heeft me echter laten zien dat tijd voor gebed geen verspilling is. Als je jezelf echt overgeeft aan het gebed, zal het je uiteindelijk alleen maar verrijken. Door het gebed word je met anderen verbonden, door het gebed laat God je onderdeel zijn van de uitwerking van zijn geweldige plannen in de levens van mensen om je heen – en in je eigen leven. Gebed is de poort waardoor de kracht van de hemel hier, op aarde, terechtkomt.’

Wees vurig
Bidden wordt echter vaak gezien als iets moeilijks. ‘Dat komt omdat veel mensen geloven dat gebed alleen effectief is als er bepaalde woorden worden gebruikt’, zegt Priscilla. ‘Ze denken dat het nodig is een bepaalde toon aan te slaan om ervoor te zorgen dat God naar hen luistert. Dat is een misverstand! Sterker nog, het is precies wat de vijand je wil laten geloven, omdat je dan sneller geneigd bent het gebed over te laten aan anderen of er helemaal niet aan te beginnen. Om te bidden hoef je geen genie te zijn, geen moeilijke theologische termen aan te leren en die te gebruiken. Je hoeft alleen maar open, eerlijk en bereid te zijn: bereid om vurig en volhardend te bidden.’

Houd vol
Als jouw strijd niet bij het bidden zelf ligt, is er wel weer iets anders waar de vijand op in weet te spelen. Zo is hij er een meester in om je met allerlei leugens te misleiden. ‘Typisch de satan’, zegt Priscilla. ‘Hij is een bewezen leugenaar. Zo laat hij je geloven dat God tegen je is; dat de Heer niet naar je luistert wanneer je geen duidelijk antwoord op je gebed krijgt. Of dat Hij, als Hij wel luistert, het blijkbaar niet erg vindt om jou te zien lijden. Bittere leugens zijn het. Als je in zijn woord leest, ontdek je keer op keer dat God belooft te luisteren als je bidt, zoals in Micha 7:7 staat. Schrijf dat soort teksten op als je hiermee worstelt, zodat je ze niet meer vergeet. Zulke geheugensteuntjes kunnen een aanmoediging vormen om te blijven bidden. Omring jezelf met gelovige mensen: samen sta je sterker dan alleen.’

Vertrouw God
Toch zal er in dit leven altijd oorlog zijn; een voortdurende strijd tussen de vijand en God en zijn volgelingen. Priscilla: ‘Ik weet dat dit een gevecht is, een dagelijkse strijd, maar verwacht van je vurige bidden dat het je rust zal brengen. Vertrouw op God, want Hij is Degene die voor je vecht. Hij is almachtig. Hij is soeverein, niet vatbaar voor de bedoelingen van de vijand. Hij zal beslist de overwinning behalen.’

Tekst: © THUIS (Daniëlle Heerens)

De vijand is eropuit om je leven te ontwrichten en je geloof in God te ondermijnen. Gebed is een krachtig wapen om zijn aanvallen te kunnen pareren. Vurig geeft je een strijdplan voor serieus, specifiek en strategisch gebed. Het boek behandelt de tien meest voorkomende strategieën van de duivel, onder meer met betrekking tot je identiteit, je familie, je verleden en je relaties. Ontdek hoe je kunt bidden om jezelf en je familie te beschermen!

Reacties

nieuwe reacties


Cheesecake Ver van de boom
Cheesecake
Ver van de boom