Waarom?

16 mei, 2017

Een paar jaar geleden was ik op een conferentie waar alleen blije gelovigen leken te zijn. Je weet wel: swingende heupen, handen in de lucht, verheerlijkte blikken en constante glimlachjes. In plaats van dat die vreugdevolle stemming mij opnam en ervoor zorgde dat ook mijn voeten los van de grond kwamen, hield de zwaartekracht me in een ijzeren greep.

Na de luide muziek was het even stil. Vervolgens verscheen er iemand op het podium die vertelde over een genezing die God had gegeven. Volgens mij ging het over een verstuikte of gekneusde knie van een tiener die God na gebed genezen had. Ik weet dat ik dan moet denken: wat mooi, wat is God geweldig!

Dat dacht ik dus niet. Met mijn onrustige zoon op schoot voelde ik iets wat op irritatie leek. Daarna werd ik verdrietig en boos. Hoe vaak hebben we gebeden voor mensen die levensbedreigende ziektes hadden en die niet genezen werden? Te vaak.

In mijn cynisme dacht ik: misschien was het wel goed voor die jongen met zijn gekwetste knie om even zes weken rust te houden. Dat God hem een tijdje stilzet, zo noemen we dat toch zo vroom? Dan had die genezingskracht gebruikt kunnen worden voor mensen die het echt nodig hebben.

Als ik dit zo schrijf, ben ik niet trots op mezelf – ik schaam me. Wie ben ik om God te vragen waarom Hij wel of niet ingrijpt? En toch komt deze vraag af en toe terug. Als ik zie wat sommige mensen te verwerken krijgen en ‘gewoon’ door moeten met een gat in hun hart en de wetenschap dat hun geliefde bij God is…

Als je gelooft, komt alles goed. Uiteindelijk. Soms al in dit leven en soms niet, als God niet ingrijpt. Toen Jezus op aarde leefde, genas en bevrijdde Hij niet iedereen. Neem bijvoorbeeld Johannes de Doper. Hij zat in de gevangenis van Herodes en liet zijn leerlingen aan Jezus vragen of Hij wel echt Degene was Die komen zou.

Volgens de Joodse traditie heeft de komst van de Messias zeven kenmerken: blinden gaan zien, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden rein, doven kunnen horen, doden worden opgewekt, armen horen het goede nieuws en gevangenen worden bevrijd.

Jezus antwoordt de leerlingen van Johannes door te wijzen op zes van deze zeven eigenschappen (Matteüs 11). Daarmee zegt Hij: ‘Ik ben Degene Die komen zou.’
Door één punt weg te laten, namelijk dat gevangen bevrijd zullen worden, vertelt Jezus Johannes subtiel dat hij zal sterven in de gevangenis. Johannes wordt niet bevrijd.

Met wie zou u Mij willen vergelijken,
of aan wie ben Ik gelijk?
zegt de Heilige.
Sla uw ogen op naar omhoog,
en zie Wie deze dingen geschapen heeft;
Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt,
ze alle bij name roept
door Zijn grote vermogen en Zijn sterkte kracht;
er ontbreekt er niet één.

Jesaja 40: 25-26 (HSV)

Reacties

nieuwe reacties


Genoeg is genoeg Schenk aandacht
Genoeg is genoeg
Schenk aandacht