Vrouw naar Gods beeld

30 juni, 2015

Het verbaast me dat in de kerk waar ik lid van ben de leidende elite denkt dat ze het alleen met mannen af kunnen. Soms maak ik me daar boos om, denk ik dat daarom dingen niet goed gaan. Ik vind het namelijk net zo’n stom idee als enkel vrouwen aan het roer. Mannen zien dingen die vrouwen niet zien, vrouwen zien dingen die mannen niet zien. Zou God dat expres zo gedaan hebben zodat we elkaar nodig hebben?


Een tijd geleden hoorde ik een preek waar ik heel blij van werd. Het ging over de kracht van de vrouw en vooral over wat de Bijbel zegt over de vrouw. Wist je bijvoorbeeld dat de huisvrouw uit Spreuken 31 helemaal geen huisvrouw is, zelfs geen deugdelijke, maar dat er in het Hebreeuws gesproken wordt over een krachtige of kloeke vrouw?

Als Adam alle dieren namen heeft gegeven, komt hij tot de ontdekking dat hij wat of iemand mist. De NBV heeft het over een ‘helper’, de Willibrordvertaling over een ‘hulp’ en de BGT gaat naar mijn idee een beetje de mist in met de armoedige vertaling dat Adam ‘geen enkel dier vond dat bij hem paste’.

De Naardense bijbelvertaling zegt: ‘maar voor de mens heeft hij geen hulp gevonden als zijn tegenover’. De Statenvertaling vertelt: ‘geen hulpe, die als tegen hem over ware’. Mijn interpretatie van tegenover is dat de eerste man iemand zocht de hij in de ogen kon kijken, iemand van zijn eigen niveau.

Het Hebreeuwse woord dat de vertalers als hulp en helper hebben vertaald is ‘ezer’. Dit woord betekent ‘helpen, beschermen, iemand die helpt’. Het bijzondere zijn de plekken in de Bijbel waar dit woord nog meer gebruikt wordt. Onder andere in Exodus 18:4. Mozes noemt daar zijn zoon Eliëzer, want ‘de God van mijn vader is tot hulp geweest en heeft mij verlost van farao’s zwaard’. God wordt hier een ezer genoemd. Later, in Deuteronomium 33:26, komt het woord ezer weer voor. En weer met betrekking tot wie God is. ‘Niemand is gelijk God, o Jeschurun! Die op de hemel vaart tot uw hulp, en met Zijn hoogheid op de bovenste wolken.’

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hen.’ Als God je roept om te praten over Hem, om te studeren over Hem en dit door te geven aan andere mensen, moet je gaan. Ongeacht je achtergrond, ongeacht je scholing, ongeacht je geslacht.

Adam vroeg om een ezer en God gaf hem een vrouw. Een helper die op Hem lijkt, naar Zijn beeld geschapen is. God heeft ons zo gemaakt dat mannen en vrouwen elkaar aanvullen. Zou het niet beter gaan met de kerk als we hierin Gods plan volgen?

Die preek waar ik het over had, is van Vanessa Steffens. Hij is gratis downloaden via www.petersteffens.nl en heet ‘de bijzondere kracht van de vrouw’. En ja, zo’n preek kan alleen een vrouw houden!

Reacties

nieuwe reacties


Ochtendhumeur… Schoolplein
Ochtendhumeur…
Schoolplein