Onderweg naar Pasen

9 februari, 2018

Binnenkort start de veertigdagentijd, een tijd van rust en bezinning. Maar hoe en waar vind je rust in een wereld waarin men holt en rent en vliegt, en alles continu doorgaat? Hoe geef je invulling aan je bezinningsmomenten en sta je bewust stil bij het leven en sterven van Jezus?

Misschien zijn dat wel de vragen die ieder jaar bij jou leven en ben je op zoek naar iets wat jou daarbij helpt. Omdat je niet de enige vrouw bent met die daarmee zit, schreef Corien Oranje samen met Mariska Vos Onderweg naar Pasen, een creatief dagboek dat je de lijdenstijd op een bijzondere manier laat ervaren.

Dit dagboek laat je namelijk niet alleen met je hoofd stilstaan bij Jezus’ lijden en sterven, maar ook met je andere zintuigen. In de overdenkingen word je meegenomen naar de jaren waarin Jezus op aarde rondliep en loop je als het ware met hem mee; je maakt kennis met de mensen om hem heen, maakt de wonderen mee die hij deed en denkt na over wat Hij allemaal gedaan heeft. Die stukjes worden concreet gemaakt met een zie-, ruik-, beleef-, voel-, of luistermoment, zoals een stiftgedicht, inleefverhaal, luisterliederen, DIY’s, en voor het weekend is er een recept voor een Bijbels gerecht, denk aan: woestijnsoep, paasbrood, challe, Joodse boterkoek.

Een voorproefje…

Het is te gek voor woorden. In plaats dat Jezus plannen maakt voor Zijn troonsbestijging, voor de manier waarop Hij Herodes en de Romeinen gaat verjagen, heeft Hij het over lijden en sterven. Een onbegrijpelijk verhaal is het, over dat het allemaal al gezegd is door de profeten, en over dat het zo moet gebeuren.

Petrus vertelt Jezus precies wat hij ervan vindt. ‘U bent toch Gods Zoon? Maakt U Zich niet bezorgd, God zal nooit toestaan dat U iets overkomt.’ De reactie van Jezus is zo fel dat je er tweeduizend jaar later nog van schrikt. Jezus keert Petrus de rug toe en Hij roept de satan op om te verdwijnen.

Petrus bedoelt het zo goed. Maar hij maakt het alleen maar moeilijker voor Jezus. Jezus weet dat het móét gebeuren. Dat Hij deze weg moet gaan. De satan heeft Hem al eerder een aantrekkelijk tegenvoorstel gedaan: één buiging, en heel de wereld is voor Jou, zonder dat Je hoeft te lijden.

En nu doet hij het weer. Via een van Jezus’ beste vrienden. Een aanval uit onverwachte hoek. Maar Jezus herkent meteen wie er achter de woorden van Petrus zit. Hij moet op een pijnlijke manier afstand nemen van een van zijn beste vrienden. Hij mag zijn opdracht niet uit het oog verliezen. Maar Hij schrijft Petrus niet af. Hij nodigt hem uit om Hem te volgen.

Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.
(Matteüs 16:24, NBV)

Maak en proef ook de heerlijke Joodse boterkoek!

De veertigdagentijd is een tijd van rust en bezinning. Onderweg naar Pasen helpt je om hier bewust bij stil te staan: niet alleen met je hoofd, maar ook met andere zintuigen. De overdenkingen worden concreet gemaakt met een zie- ruik- beleef- voel- of luistermoment. Voor het weekend is een bijbels gerecht om zelf te maken. Zo leef je bewust toe naar Pasen. (Hij is al voor slechts €8,50 verkrijgbaar!)

Reacties

nieuwe reacties


Sprekende stilte Olie: teken van liefde
Sprekende stilte
Olie: teken van liefde