Geven en nemen

4 februari, 2018

U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.
(1 Petrus 5:7, NBV)

BIJBELGEDEELTE
Zing voor God, bezing Zijn naam, maak ruim baan voor Hem Die door de vlakten rijdt, HEER is Zijn naam, jubel als Hij verschijnt: Vader van wezen, Beschermer van weduwen, God in Zijn heilig verblijf. God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons. onze God is een reddende God.
(Psalm 68:5-7a, 20-21a)

EEN STAPJE DICHTERBIJ
O, hoe geweldig zou het zijn als wij de dagelijksheid van onze God konden zien! Vaak stellen we ons voor dat God zo gericht is op Zijn grote plan dat we vergeten dat Hij ook deel uit wil maken van onze dagelijkse bezigheden. Geloof je en begrijp je echt hoezeer God ernaar verlangt om deel uit te maken van jouw dagelijks leven? God wil dag aan dag een relatie van geven en nemen met ons aangaan – maar in deze unieke relatie is Hij het Die geeft en Die neemt.

Wat wil God dagelijks van ons nemen? Volgens deze psalm neemt Hij dagelijks onze lasten op Zich. Draag jij je eigen lasten? Dat is dan onnodig. Misschien heb jij het hart wel op de juiste plaats: waarschijnlijk kan niemand zich zo veel zorgen maken als jij omdat niemand zo veel van die ene persoon houdt als jij. Niemand begrijpt de omstandigheden even goed als jij. Het ligt allemaal wat gecompliceerd. Het is persoonlijk. Geheim. Niet echt Gods ‘terrein’. Het is niet iets van de kerk. Hoe dan ook, God lost dit misschien niet op zoals wij het zouden willen. We gaan maar door tot de last te zwaar wordt om te dragen.

Dag aan dag is God bereidt om die last van onze schouders te tillen. In 1 Petrus 5:7 (NBV) staat: U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. Die uitnodiging is elke dag van toepassing. Hij draagt dag aan dag onze lasten als wij ze aan Hem overgeven.

Als God dagelijks onze lasten van ons neemt, wat geeft Hij ons dan? In Klaagliederen 3:22-23 staat: Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt Uw trouw! Elke morgen. Hij kent op voorhand elke behoefte. Hij kent elke last al voor het slechte nieuws Hem bereikt. Voordat de zon opgaat, deelt Hij Zijn genade uit in directe verhouding tot wat jij die dag nodig hebt.

God verlangt ernaar om onze lasten op Zich te nemen en om ons Zijn genade te geven. Hoe vaak hebben wij al een last meegedragen die we hadden kunnen ruilen voor Zijn genade? Te vaak.

Sta eens stil bij wat we onszelf aandoen. Wij dragen dagelijks een portie lasten met ons mee. We voegen ze toe aan de lasten van gisteren tot de lading ons uit evenwicht brengt. Uiteindelijk is alles zo zwaar dat onze rug het bijna begeeft. Onze vreugde verdwijnt. We blijven maar lasten ophopen tot onze rugzak het begeeft. Tegen de tijd dat alles eruit valt, zijn wij meestal ook kapot. We zijn uitgeput, de situatie lijkt uitzichtloos en we zijn boos op God omdat Hij ons niet geholpen heeft. En de hele tijd strekte Hij Zijn armen naar ons uit, terwijl Hij door Zijn Woord fluisterde: ‘Wentel je zorgen op Mij af! Ik geef om je!’

Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zorg na zorg in onze tas zouden stapelen. Hij wil dat wij ze dag aan dag aan Zijn voeten leggen; dat wij onze lasten ruilen voor nieuwe genade.

Ik heb er spijt van dat ik in het verleden vaak geweigerd heb om Hem mijn lasten te geven; dat maakte het leven moeilijker dan het had hoeven zijn. Ik kan niet teruggaan om de genade van voorgaande jaren te innen – en dat kun jij ook niet – maar we kunnen de genade van vandaag wel ontvangen. Onze God is meer dan bereid om te nemen en te geven, zolang wij maar bereid zijn om te geven en te nemen.

GEBED
U, almachtige Heer, bent bij mij. U, de God van Jakob, bent mijn burcht. Een Vader van wezen, een Verdediger van weduwen bent U, Heer, vanuit Uw heilige woning. Ik prijs U Heer. U bent de God Die mij redt. Elke dag opnieuw draagt U mijn lasten. U bent een God Die bevrijdt, U bent almachtig en soeverein. Daarom buig ik mij onder Uw machtige hand, God, zodat U mij op uw tijd kunt verheffen. Dank U dat ik in de tussentijd al mijn zorgen op U mag werpen, want U zorgt voor mij. Amen.

 

Tekst (Een stapje dichterbij): © In Zijn aanwezigheid (Beth Moore)
Tekst (Gebed): © Gods Woord bidden (Beth Moore)

Reacties

nieuwe reacties


Gewoontepatronen Opvoeden is veel gedoe
Gewoontepatronen
Opvoeden is veel gedoe