Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
(2 Petrus 1:2, NBV)

BIJBELGEDEELTE
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook Mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader Die in Mij blijft, doet Zijn werk door Mij. Geloof me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
(Johannes 14:6-7,9b-11a, NBV)

EEN STAPJE DICHTERBIJ
Veel mensen hebben wel iets met God of een god. Dat maakt over God praten makkelijk en ingewikkeld tegelijk. Als jij een collega vertelt dat je tot God bidt, denkt de ander dan misschien aan een mystieke, vage god.

Ook christenen praten over God. Veel meer dan over Jezus. God is het begin en het einde, Hij is alles in allen en alle eer waard! Door Jezus’ lijden, sterven en opstanding mogen wij tot God komen. Daarom zijn de meesten Jezus erg dankbaar, Hij is hun Redder.
Maar helaas houdt het voor sommige christenen daar op. Redder, meer niet. Dat maakt van Jezus een tussenstation waar je langs moet, wil je bij God komen. Een ‘gepasseerd stationnetje’ onderweg naar de eeuwigheid.

Als ik vraag wat Jezus voor hen betekent, blijven velen steken bij: ‘Hij heeft mij gered. Mijn zonden zijn vergeven.’ Vraag ik hoe zij het afgelopen jaar Jezus beter hebben leren kennen, dan hebben sommigen geen antwoord. Vraag ik hoe zij het afgelopen jaar meer van Jezus zijn gaan houden, dan kijken ze me glazig aan.

Hoe komt het dat we vaak praten over God en minder over Jezus? Dat we God beter willen leren kennen, maar Jezus daarbij niet noemen? Dat we zeggen dat we van God houden, maar we zwijgen over Jezus? Kan het zijn dat Jezus voor velen ‘een stationnetje’ is, in plaats van de hele treinrails én de eindbestemming? Dat wij Hem, eenmaal gepasseerd, minder aandacht geven?
Als wij zo denken, doen we Jezus én onszelf ernstig tekort! Jezus zegt: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Hij is voor ons ‘het gezicht van God’. Deel van Drieenig God. Hij is God.

Wil jij genade en vrede en richt jij je vooral op God, dan mis je de helft! Jezus zegt niet: ‘Ik ben jullie stationnetje langs de weg tot God.’ Hij zegt: ‘Ik ben de hele Weg.’ Hij brengt jou bij de troon van Zijn Vader. Hij pleit daar als Hogepriester voor jou, ook nu. Hij geeft jou de ‘marchin orders’ als jouw Koning. Hij geeft jou je taken als jouw Meester. Hij wacht op jou als deel van Zíjn bruid.

Maak het tot jouw missie dit jaar om Jezus beter te leren kennen. En je zult die genade en vrede gaan ervaren die is in het kennen van God én Jezus. Vraag je om te beginnen eens af:
Wat betekent Jezus voor mij? Is Hij het noodzakelijke stationnetje op mijn weg tot God? Of de hele treinrails én de eindbestemming?
Ben ik het afgelopen jaar meer van Jezus gaan houden? Hoe dan? Is Hij de Grootste Liefde van mijn leven?

Vertel anderen wie Jezus voor jou is. Heel persoonlijk. In Jezus zullen mensen God gaan herkennen. Want Jezus wijst áltijd naar God! Door de Heilige Geest, want de Geest wijst áltijd naar God én Jezus!

GEBED
Heer Jezus, ik wil dit jaar U beter leren kennen. Ik wil meer van U leren houden. Wilt U mij hierin leiden door uw Heilige Geest? Laat mij groeien in genade. Dank U dat ik dan ook uw genade en vrede in overvloed zal ontvangen. Ik heb U nodig. En ik houd van U. Amen.

Ankie Renger

Ankie Renger

Ankie schreef in 2010 de allereerste Binnenkamer en is daar al deze jaren mee doorgegaan. Leven met Jezus en Hem dienen, is haar grote passie. Ze heeft gemerkt dat dat nooit saai is; het brengt de ene uitdaging na de andere met zich mee. Daarbij vindt ze het fijn om anderen te bemoedigen en te helpen groeien. En dat laatste probeert ze ook te bereiken middels haar boek ‘Zo dichtbij – leven met God’
Ankie Renger

Nieuwe berichten door Ankie Renger (toon alles)

Reacties

Ankie Renger
Ankie schreef in 2010 de allereerste Binnenkamer en is daar al deze jaren mee doorgegaan. Leven met Jezus en Hem dienen, is haar grote passie. Ze heeft gemerkt dat dat nooit saai is; het brengt de ene uitdaging na de andere met zich mee. Daarbij vindt ze het fijn om anderen te bemoedigen en te helpen groeien. En dat laatste probeert ze ook te bereiken middels haar boek ‘Zo dichtbij – leven met God’