Boekentips

Op zoek naar leesvoer? Dan zit je hier goed! Lees meer over onze nieuwe uitgaven of boekentips van andere auteurs.

Lees meer!

Wij zijn dolverliefd op boeken – dat zal jullie ondertussen wel duidelijk zijn. En vaak krijgen we leuke en lieve reacties van lezers met een al even grote boekenliefde, maar niet iedereen deelt die liefde. En waarschijnlijk ken jij ook wel zo iemand die altijd een meewarige blik op de stapel boeken op je nachtkastje werpt en dingen zegt als: ‘Denk je niet dat je nu een keer genoeg boeken hebt?’ of ‘Ben je nu alweer een boek van die auteur aan het lezen? Wordt het niet eens tijd voor iets anders?’ Voor het geval je dat weleens naar je hoofd geslingerd krijgt, ben je misschien wel nieuwsgierig of je daadwerkelijk toe bent aan iets anders, of dat boeken lezen gewoon echt jouw ding is. Om je te helpen een antwoord te vragen op die vraag, hebben we een handige lijst opgesteld! Het is tijd om een nog een boek te gaan lezen als… 1. … het laatste boek dat je las, te snel uit was. Of als het niet goed afliep, of – hopelijk gebeurt dat niet té vaak – als het was zo slecht was, dat je er zelfs over getwijfeld hebt om het weg te doen. Of als het eindigde met een spannende cliffhanger, maar het vervolg verschijnt het komende jaar niet. 2. … er klusjes moeten worden gedaan. Zoals iedereen weet, hebben we een stok achter de deur nodig om saaie, vermoeiende klusjes te doen. Schrijf wat van dat soort karweitjes op je to-dolijstje en beloon jezelf voor deze blijk van verantwoordelijkheid daarna met het lezen van een paar hoofdstukken. (Wij zijn er overigens niet voor verantwoordelijk als het boek ervoor zorgt dat de klusjes helemaal niet gedaan worden.) 3. … je hebt vandaag nog niets nieuws geleerd hebt. Iedereen moet op zijn minst één nieuw ding per dag leren en wanneer je vooral fictie leest, zou je iets moeten leren over het verleden of over ongebruikelijke beroepen, of simpelweg alleen iets nieuws over de mensen om ons heen en hoe we wat aardigs voor hen zouden kunnen doen. Lezen is niet alleen maar entertainment. Het is educatie. 4. … je vrienden al een tijdje aandringen om een bepaald boek te lezen. En nee, in dit geval gaat de vlieger 'Als iedereen in de sloot springt, doe jij dat toch niet ook?' niet op. Het gaat erom dat je na het lezen misschien een gemeenschappelijke favoriete auteur hebt en je vervolgens bijvoorbeeld samen kunt uitzien naar een nieuw boek van deze auteur, samen kunt gissen over de plot, discussiëren over de charme van de hoofdpersonages. Het gaat om het samendoen. 5. … je helemaal stapel bent op een bepaalde auteur. Of als je niets liever doet dan onderduiken in een fictieve wereld. Of als je gek bent op romantische verhalen. 6. … je wilt protesteren tegen de mobieltjescultuur. Studies hebben uitgewezen dat we steeds makkelijker worden afgeleid en minder contact maken met anderen. Onze remedie? Neem de tijd om te gaan zitten en lees een boek. Zelfs als je e-books leest, zet je je ertoe om je aandacht onverdeeld aan één ding te wijden en ontwikkel je nog mensenliefde ook. (Ja, we weten het: het zijn fictieve mensen, maar dan nog… Het lezen van fictie helpt je sympathie voor anderen te ontwikkelen.) Lezen is niet zomaar een hobby – het is een sociaal protest. Dus lees een boek en maak van de wereld een betere plaats. 7. … er nog steeds boeken zijn die je niet gelezen hebt. Het motief hiervan is natuurlijk overduidelijk. Worden boeken niet geschreven om gelezen te worden? Deze lijst heeft ons in ieder geval geholpen om onze leesverslaving te rechtvaardigen – oftewel: volstrekt logische en onweerlegbare excuses te formuleren om onze leeshonger voorrang te geven boven de punten op ons to-dolijstje. Wat is jouw excuus om toch maar weer een nieuw boek te kopen of te lezen? Hebben we er een gemist?   Tekst: Bethany Fiction – Seven Signs That You Need to Read Another Book


Word wakker!

Goedendag, ben jij al wakker? Ik bedoel niet of je inmiddels de slaap al uit je ogen hebt gewreven en bent opgestaan, maar meer dan dat. Wakker zijn betekent dat je in een staat van bewustzijn bent gekomen, dat je een opmerkzaam hart hebt en leeft in het hier en nu. Als je wakker bent, dan kun je keuzes maken, dan kun je zien, horen en spreken. Ben jij je bewust van de omgeving waarin je leeft, en van de mensen die God jou heeft toevertrouwd? Ben jij je ervan bewust dat jouw handelen ook vandaag grote impact kan hebben? Als de wekker gaat en je blijft nog even liggen in je warme bed, dan kun je je verslapen en je doel missen. Je komt te laat op je afspraak of je werk en dat kan nare gevolgen hebben. Wat te denken van even wegdommelen achter het stuur, heel even niet opletten, niet in de juiste staat van bewustzijn zijn? Zoiets kan verstrekkende gevolgen hebben. Als je het woord ‘slapen’ korter maakt, dan staat er ‘slap’. Tijdens het slapen gebeurt dit ook letterlijk in je lichaam: slaap maakt je lichaam slap en krachteloos. Je bent passief en kunt geen actie ondernemen. Voor alles is een juiste tijd en een duidelijk ritme. Draai dit niet om. God heeft niet voor niets in Zijn grote wijsheid dag en nacht geschapen. Dit heeft Hij gedaan om ons te helpen. Wij zijn echter zelf verantwoordelijk voor de invulling: breng jij je dag slapend en dagdromend door en blijf je vluchten voor de werkelijkheid, of kies je ervoor om wakker te zijn en te verstaan wat God aan het doen is in jouw leven? In Hooglied 5:2 staat: ‘Ik sliep, maar mijn hart waakte.’ Dit betekent dat je lichaam in een staat van rust toch een opmerkzaam en ontvankelijk hart kan hebben. Een fijngevoelig en luisterend hart om te verstaan wat God te zeggen heeft en om te begrijpen wat Hij aan het doen is. Zelfs tijdens je slaap hoef je dit dus niet mis te lopen. In de stilte kan Hij spreken tot je hart, je instructies geven en jou Zijn wegen bekendmaken. We hebben het vaak niet in de gaten of verwarren Gods spreken met onze eigen gedachten, maar Hij spreekt tot je hart door een indruk of een openbaring. Je kunt dromen krijgen, ineens een helder inzicht hebben, een lied in je hoofd krijgen of je een tekst herinneren uit Gods Woord. God wil je hart wekken net zoals Hij dit deed bij de kleine Samuel in de Bijbel. Terwijl Samuel lag te slapen, riep God hem bij zijn naam: ‘Samuel!’ Samuel schrok wakker en dacht dat het de stem van Eli de priester was. Samuel moest nog leren de stem van God te verstaan. Van Eli leerde hij om te zeggen: ‘Spreek Heere, uw dienstknecht luistert!’ Dit eenvoudige principe mag jij ook leren toepassen als je ’s nachts niet kunt slapen of plotseling wakker schrikt. Misschien wil Vader God wel Zijn geheimen aan je openbaren en de ogen van je hart openen om verder te kunnen zien dan wat voor ogen is. Zo sprak Hij ook met de jonge Samuel. In de Bijbel roept God ons op om een wachter te zijn (Jes. 21:8), een wakkere wachter! Een wachter is iemand die op de toren staat en de poorten van de stad bewaakt. Hij houdt in de gaten of er vijanden aankomen en slaat alarm als er een aanval op de muur wordt gedaan. Het is zijn taak om te voorkomen dat de vijand binnendringt om te stelen, te roven en te doden. Een wachter kan tijdens zijn dienst niet even in slaap vallen. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben. Zo is het ook in je persoonlijk leven. Je moet wakker zijn en je poorten bewaken. De poorten van je leven zijn je zintuigen, maar ook je denken en je gevoel. Het is belangrijk om daar een wachter voor te zetten, zodat er niet iets binnendringt wat schadelijk voor je is. Tekst: © Tijd om op te staan Tijd om op te staan wil je helpen om Gods unieke plan met jouw leven te ontdekken. Door middel van Bijbelteksten, verwerkingsvragen en doe-opdrachten ga je op zoek naar wie je bent en hoe God je bedoeld heeft. Je wordt je bewust van je koninklijke identiteit en geïnspireerd om op te staan, voor Jezus te leven en te schitteren!


Opgeruimd staat netjes

Mensen verzamelen allerhande spullen om de meest uiteenlopende redenen. Dit kan versterkt worden door ziekten, verlies van geliefden, iemands verleden of bezigheden. Wanneer echter de verzameldrift grenzeloos wordt en de hoeveelheid spullen de beschikbare ruimte opslokt kan dit resulteren in chaotische omstandigheden. Vrijwel alle facetten van het dagelijks leven worden hierdoor geraakt en er functioneert thuis niets meer echt goed. Zo ken ik een mantelzorger die voor zijn zieke vrouw zorgt. Zijn hobbyschuur was zo dichtgeslibd met allemaal ‘handige’ spullen, zoals zeven elektrische boren, twaalf hamers, zevenhonderddrieëntachtig doosjes schroeven etc. Hierdoor kon hij zijn hobby onmogelijk uitoefenen, terwijl het voor hem broodnodig was om te kunnen ontspannen van de veeleisende zorg. Het gemis aan ontlading resulteerde in allerlei andere problemen. Er moest ruimte gecreëerd worden; in de hobbyschuur, maar ook in de relationele sfeer en de tijdsbesteding. Door samen de schuur aan te pakken is er weer ruimte ontstaan, kan hij zich terugtrekken en ontspannen met zijn hobby’s en ziet het leven er weer ‘opgeruimd’ uit. In een ander geval heeft een mevrouw door ziekte en verzameldrift haar huis voller en voller zien worden. Ook de kamer waar ze graag tijd in doorbracht om tot rust te komen. Deze was zo volgestouwd dat zelfs het daglicht er niet binnen kon komen. Door samen de spullen uit te zoeken, te sorteren en weg te gooien is er weer ruimte ontstaan en werpt dit een heel ander (dag)licht op alles. Weer een ander had te veel spullen in een te klein huis. Het ordelijk houden van de woning was daardoor onmogelijk. De oplossing bleek simpeler dan gedacht. Door het creëren van nieuwe opbergmogelijkheden is de orde hersteld en veel beter te handhaven. Resultaat: meer tijd voor leuke dingen! Spullen zijn maar spullen! Geef ze de plaats die ze verdienen en haal ‘alles uit de kast’ om ze zo te organiseren dat je ze kan gebruiken als je ze nodig hebt. Zorg ervoor dat ze hun plaats kennen! Tekst: © Meer met minder – Miranda Tollenaar Meer met minder is een prachtig vormgegeven boekje in handzaam formaat, dat je zo in je tas kunt stoppen en overal mee naartoe nemen. Het bevat voor iedere dag een kort moment van inspiratie in de vorm van een citaat, vraag, praktische tip, opdrachtje of overdenking. Om in 5 minuten te lezen en de hele dag bij je te hebben!  


Nummer vol vriendschap

Vriendschap… We hebben er allemaal ervaring mee. Dat begint al op de kleuterschool of bij sommigen zelfs nog eerder. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die geen vriendinnen wilde hebben. Ja, je kunt twisten over het aantal vriendinnen, maar géén vriendinnen? Ik denk dat je jezelf veel ontzegt als je niet investeert in vriendschap. Dit nummer staat vol met herkenbare verhalen. Niets heerlijkers dan af en toe opgelucht adem halen en weten: ik ben niet alleen met mijn verhaal! Ook andere vrouwen denken soms: waarom moet ik altijd investeren en komt er niemand op míj af? Want eerlijk: vriendschap heeft ook iets kwetsbaars. Daarom voel ik mij ook aangesproken door Henri Nouwen. Hij was een goede professor aan Harvard University (in de VS) en stopte daar omdat hij zich eenzaam voelde. Hij werd vaak teleurgesteld omdat hij altijd op zoek was naar bevestiging en complimentjes. Hij nam het gedurfde besluit om te gaan wonen en werken in de Ark, een wooncommunity waar gehandicapten hun thuis hadden. Daar raakte hij bevriend met Adam, die niet spreken kon en volkomen afhankelijk was van zijn zorg. Kun je hier van vriendschap spreken? Ik denk het wel! Wat mij betreft hanteren we de volgende definitie van vriendschap: Vriendschap is thuiskomen, je veilig en begrepen voelen bij de ander en ervaren dat je door de omgang met die ander energie krijgt. Dat kan inderdaad ook met iemand die in geen enkel opzicht op jou lijkt. Iemand die veel ouder is (in mijn geval mijn vriendin Dien) of een heel ander leven leidt (Gea) of een ander karakter heeft (Jolanda, Kris en Carla) of juist op mij lijkt, en wel zo dat het m’n zus zou kunnen zijn (Harmieke of Netty). Maar volgens mij begint vriendschap toch allereerst bij jezelf. Kijk vanaf nu niet meer om je heen waar vriendinnen zich bevinden maar bedenk: goede vriendinnen krijg je door er zelf één te zijn! Tekst: © Anne Westerduin (ZOMER 2017) In de zomer is het tijd om even los te komen van de sleur van alledag. Lekker te ontspannen in de natuur en om te reflecteren op het afgelopen jaar. In Sestra's ZOMER van dit jaar vind je lekker-lees-artikelen over relaties, oude en nieuwe vriendschappen en verder vriendschapskaartjes en veel DIY. Met in een extra boekje: het Sestra-30-dagen-zomerproject met leuke creatieve schrijf- en illustratieopdrachten! Zorg dat je hem niet mist!


Mr. Pannenkoekplant

Normaal loop ik er altijd met een grote boog omheen: het tuincentrum. Maar om een onverklaarbare reden voelde ik me laatst echter gedrongen om er niet langs, maar door de grote, glazen deur naar binnen te stappen. Meteen werd ik overweldigd door een zee aan groentinten en bloemengeuren, en alles in me zei dat ik rechtsomkeert moest maken. Maar voordat ik mijn voeten in beweging kon brengen, stond ik oog in oog met hem. Mr. Pannenkoekplant. Reddeloos verloren, was ik, bij het zien van zijn schattige, groene pannenkoeken, en op dat moment wist ik dat we voor elkaar waren bestemd. Straalverliefd haastte ik me naar hem toe. Eindelijk had ik een praatpaal gevonden, een luisterend oor, een gewillig toehoorder van mijn gejeremieer. Met een grote zwaai trok ik hem onder de neus van een nietsvermoedend omaatje vandaan en klemde hem in mijn armen. Zo, van mij. Goed, nog niet helemaal, maar na vier rondjes door de winkel om een passende pot te vinden en een bezoekje aan de kassa voor een boterbriefje waren we dan officieel aan elkaar verbonden. Tien minuten passen en meten later fietste ik met mijn nieuwe lief voor in de mand naar huis, terwijl ik fantaseerde over alle dagen die we als gelukkig stel in het verschiet hadden liggen. Achteraf gezien is dat wellicht het ogenblik geweest waarop het misging, dromen komen tenslotte nooit uit. Of misschien had ik al nattigheid moeten voelen, toen ik zijn naam las op kaartje, want ik houd helemaal niet van pannenkoeken. Of mogelijk had-ie zijn hart al vergeven aan een zekere mrs. Pannenkoekplant. Hoe dan ook, vanaf het allereerste begin leek hij me niet te moeten. Al na een paar dagen, liet-ie zijn blaadjes hangen en na een week hadden zijn ooit zo dikke, gezonde pannenkoeken plaatsgemaakt voor gelige, droge… matses, leken het wel. En wat ik ook deed, het hielp geen zier. Als ik mijn hart bij hem uitstortte, zweeg hij als het graf. Als ik een klaagzang tegen hem ophing, verroerde hij geen vin. Als ik hem de les las, verblikte of verbloosde hij niet. Zelfs toen ik dreigde hem te verbannen naar de kliko, gaf-ie geen kik. Ten einde raad plofte ik op de bank. Had ik eindelijk iets gevonden om de stilte en eenzaamheid van het single-zijn op te vullen, kreeg je dit. Lusteloos pakte ik het bovenste tijdschrift van de stapel en bladerde er afwezig doorheen, tot mijn blik werd getrokken door een quote: A friend is one who strengthens and who blesses you with love and encourages you with hope. Kregelig wapperde ik met het tijdschrift naar mr. Pannenkoekplant. ‘Dit is nu wat vriendschap inhoudt. Je moet me oppeppen en liefde geven en bemoedigen, niet…’ Abrupt klapte ik mijn mond dicht. Liefde geven? Oppeppen? Bemoedigen? Mijn blik dwaalde naar het zielige beetje plant naast me. Als ik eerlijk was, was dat ook niet wat ik had gedaan. Eigenlijk had ik hem alleen uit egoïstische overwegingen meegenomen; enkel aan mijn welzijn gedacht, aan mijn behoeftes, aan mez… Snel richtte ik me weer op Sestra’s Zomer. Het was toch zeker niet mijn schuld dat mr. Pannenkoekenplant op sterven na dood was? Maar hoe meer ik las, hoe meer ik van het tegendeel overtuigd raakte. Bijna elk artikel wees me erop dat vriendschap van twee kanten moet komen, dat je erin moet investeren, de ander laten weten dat je om hem of haar geeft… Nadat ik de laatste bladzijde had omgeslagen, slaakte ik een diepe zucht. Goed dan, mr. Pannenkoekenplant zijn zin. Met tegenzin sleepte ik mezelf naar de keuken en bond een schort voor. Vanaf nu aan zou ik liever voor hem zijn – een echte vriend – en om het goed te maken, zou ik iets lekkers maken. Pannenkoeken. (Voor hem dan, mezelf zou ik trakteren op de citroentaartjes uit Zomer.) N.a.v. Zomer – het zomerse magazine van Sestra, dat dit keer over relaties en vriendschap gaat. Met diepgaande artikelen, inspirerende interviews, lekkere recepten, DIY en veel meer kom je los van de sleur van alledag en is het heerlijk ontspannen. En als cadeautje vind je in het tijdschrift vriendschapskaartjes en in een extra boekje het Sestra-30-dagen-zomerproject met leuke creatieve schrijf- en illustratieopdrachten! Mis hem niet! Neem een kijkje of bestel het boek meteen.