Margriet Terlouw, Author at Sestra

Margriet Terlouw

6 december, 2015

Workaholic

Als er een van de tien geboden is die verkeerd begrepen en uitgelegd is, dan is het dit gebod. ‘Dan zult gij geen werk doen‘, als een doem heeft het eeuwenlang mensen in de oren geklonken.
11 oktober, 2015

Gij zult niet doden

‘Gij zult niet doodslaan.’ Als kind haalde ik altijd opgelucht adem wanneer de dominee, tijdens het voorlezen van de tien geboden, hier beland was: gelukkig, hier zit ik goed, dacht ik dan.
16 augustus, 2015

De Vader in de hemel

Zoals Mozes in Exodus op de berg Sinaï de tien geboden gaf aan het volk Israël, zo geeft Jezus op één van de bergen rond het meer van Galilea regels aan zijn leerlingen.
21 juni, 2015

Het Onze Vader

Dat wat voor de Engelsen ‘The Lord’s prayer’ is, noemen wij ‘het Onze Vader’. Het is een deel van ‘De Bergrede’. Die rede deed Jezus boven op een van de bergen rond het meer van Galilea.