Esther Visser, Author at Sestra

Esther Visser

3 juli, 2016

Ik kom spoedig!

Het is bijna vakantie! Mijn zoon hoeft alleen zijn boeken nog maar in te leveren, en dan begint het heerlijke nietsdoen. Geen wekker die vroeg afgaat en zo zegt dat het tijd is om op te staan.
8 mei, 2016

Geloofshelden

In Hebreeën 11 vind je de overbekende galerij van geloofsgetuigen: mannen en vrouwen die met God hebben geleefd en daardoor een voorbeeld voor ons zijn. Hun houding wordt samengevat in vers 6.
6 maart, 2016

Er wordt geklopt…

De tafel is gedekt, diverse Thaise curry’s staan te pruttelen op het gas. De bel gaat. Blij loop ik naar de deur en doe hem open voor de genode gasten. Deze gasten zijn van harte welkom.
17 januari, 2016

Leven van genade

Van alle groepen waarmee Jezus omging, had Hij verreweg de meeste moeite met de Farizeeërs. Keer op keer raakte Hij met hen in conflict. Jezus wond er geen doekjes om hoe Hij over hen dacht.
15 november, 2015

Ontzag voor God

Een poosje geleden kwam er een brief van de gemeente. Alle buurtbewoners werden uitgenodigd voor een bijeenkomst met de burgemeester en de COA, omdat er vlakbij een azc geopend zou worden.
20 september, 2015

Gods recht

Volgens mijn Bijbelleesrooster is Genesis 18 aan de beurt: het overbekende verhaal van het bezoek van de engelen aan Abraham, en het daarop volgende gesprek tussen Abraham en de Heer.
26 juli, 2015

Overvloed

Mensen die alles maar in de schoot geworpen krijgen, worden verwende mensen. En verwende mensen zijn vaak ontevreden mensen. Het gekke is dat hoe meer je hebt, hoe minder tevreden je wordt.
31 mei, 2015

Geestelijk groeien

Er zijn talloze boeken op de markt over hoe een huwelijk eruit hoort te zien en over hoe je kinderen moet opvoeden. Aan sommige heb je wat, aan andere niet. Ze hebben een ding gemeen...