Beth Moore, Author at Sestra
17 februari, 2019

U bent mijn vesting

Het leven is zwaar. Dat is het altijd al geweest, maar mensen uit voorgaande generaties waren zich meestal alleen maar bewust van de tegenspoed in hun directe omgeving.
2 september, 2018

Een nieuw lied

Ik ben niet echt een zangeres, maar ik vind het heerlijk om lofliederen voor mijn God te zingen. Mijn favoriete liederen zijn de liederen die in de loop van de tijd een persoonlijke lading gekregen hebben.
12 augustus, 2018

Hutje op de Rots

We genoten van een vakantie die we hard nodig hadden. Ik pakte mijn dagboek en haastte me naar buiten om tijd door te brengen met Degene Die aan de zeeën hun grenzen heeft toegewezen.
8 juli, 2018

Laat je (ver)vullen

Niets doet het leven meer teniet dan leegheid. Onbezette plekken in ons binnenste blijven nooit lang leeg. Die ruimte is als een vacuüm, dat alles binnen bereik naar zich toe trekt.
29 april, 2018

De God van het ‘ja’

Laten we onszelf, als gelovigen in Christus, eens een moeilijke vraag stellen: worden wij door de mensen die ons kennen meer gekenmerkt door wat we niet doen vanwege ons geloof of juist wel doen?
15 april, 2018

Vrede zij met jullie

Ik moet erg lachen om die heerlijke ironie dat de leerlingen juist door de vredegroet van Christus zich een hoedje schrokken. De Bijbel legt uit waarom het bezoek van Christus hen zo benauwde.
25 maart, 2018

Alstublieft, Vader

Toen Jezus Zich in de hof van Getsemane op de grond liet vallen en uitriep: ‘Abba, Vader’, riep Hij het uit tot de Abba die regen kan geven, de Heerser over heel de aarde. Alles was mogelijk voor die Papa…
25 februari, 2018

Het lam bereiden

Ik geloof niet dat Christus ter plekke bedacht dat Petrus en Johannes het pesachmaal maar moesten klaarmaken. Integendeel, deze grote taak was al door God mogelijk gemaakt voor hen.
4 februari, 2018

Geven en nemen

O, hoe geweldig zou het zijn als wij de dagelijksheid van onze God konden zien! Vaak denken we dat God gericht is op Zijn grote plan dat we vergeten dat Hij ook deel uit wil maken van ons dagelijks leven.
Mijn Sestra