Beth Moore, Author at Sestra
HSV IPhone App
8 juli, 2018

Laat je (ver)vullen

Christus deed vele wonderen in de tijd dat Hij als mens onder ons leefde. Zijn eerste wonderteken was zonder twijfel erg belangrijk. Ik geloof dat het wonder dat Hij in Kana deed nog steeds het geweldigste wonder is dat Hij verricht voor iedere bereidwillige zoeker die nog aan deze aarde gebonden is: Christus vult lege kruiken. Niets doet het leven meer teniet dan leegheid. Onbezette plekken in ons binnenste blijven nooit lang leeg. Die ruimte is als een vacuüm, dat alles binnen bereik naar zich toe trekt. Als er niets aan gedaan wordt, duurt het niet lang voordat het leven op de zelfvernietigingsknop drukt. Christenen zijn hier niet van vrijgesteld. We kunnen het eeuwige leven bezitten en toch niet ‘vervuld’ zijn van Gods liefde.
29 april, 2018

De God van het ‘ja’

Laten we onszelf, als gelovigen in Christus, eens een moeilijke vraag stellen: worden wij door de mensen die ons kennen meer gekenmerkt door wat we niet doen vanwege ons geloof – of door wat we juist wel doen? Wat we niet doen is uiteraard belangrijk. De Tien Geboden bestaan bijna alleen uit dingen die je niet moet doen. Zonder twijfel moet ons leven gekenmerkt worden door een aantal van die dingen als we ernaar streven om God te behagen. Maar is dat alles wat ons als volgelingen van Christus apart zet? Roept onze persoonlijke versie van het christendom negatieve associaties op?
15 april, 2018

Vrede zij met jullie

Ik moet erg lachen om die heerlijke ironie dat de leerlingen juist door de vredegroet van Christus zich een hoedje schrokken (zie Lucas 24:37). Johannes 20:19 legt uit waarom het verrassingsbezoek van Christus hen zo benauwde. De leerlingen hadden de deuren op slot gedaan, omdat ze bang waren voor de Joden. Lucas 24:37 vertaalt twee krachtige oorspronkelijke woorden om de paniek van de leerlingen te beschrijven. Ze hadden niet banger kunnen zijn. Als ze niet zo verstijfd van angst waren geweest, hadden ze waarschijnlijk gerend voor hun leven. Een paar minuten daarvoor hadden ze nog zo blij geroepen: ‘Het is echt waar!’ Maar nu ze oog in oog met Jezus stonden, werd het hun bijna te veel.
25 maart, 2018

Alstublieft, Vader

Toen Jezus Zich in de hof van Getsemane op de grond liet vallen en uitriep: ‘Abba, Vader’, riep Hij het uit tot de Abba die regen kan geven, de Heerser over heel de aarde. Alles was mogelijk voor die Papa… ook dat Hij de beker van doodsangst zou weghalen. Maak dit moment nooit kleiner en minder door te denken dat God de beker niet had kúnnen wegnemen. Haal Gods vrijheid om te kiezen niet weg. God had er immers voor kunnen kiezen de weg van het kruis te verwerpen. Hij is tenslotte de Heerser over het heelal. Dat God het proces had kunnen stopzetten en het toch niet deed, is een weergaloze uiting van liefde. Zou jij iemand kunnen bedenken voor wie je je enige kind zou laten doodmartelen?
25 februari, 2018

Het lam bereiden

Ik geloof niet dat Christus, toen Hij even opkeek naar Petrus en Johannes, ter plekke bedacht dat zij het pesachmaal maar moesten klaarmaken. Integendeel, deze grote taak was al door God mogelijk gemaakt voor hen (zie Efeziërs 2:10). Waarschijnlijk had elk van de twee mannen liever gewild dat Hij daar iemand anders voor uitgekozen had. Een gedeelte hiervan werd ook meestal door vrouwen gedaan. Pesach betekende een behoorlijk uitgebreide maaltijd in heel speciale omstandigheden. Misschien hebben ze wel gemopperd, zoals wij vaak doen. Waarom? Omdat wij vaak geen idee hebben hoe belangrijk het werk is waarvoor God ons geroepen heeft.
4 februari, 2018

Geven en nemen

O, hoe geweldig zou het zijn als wij de dagelijksheid van onze God konden zien! Vaak stellen we ons voor dat God zo gericht is op Zijn grote plan dat we vergeten dat Hij ook deel uit wil maken van onze dagelijkse bezigheden. Geloof je en begrijp je echt hoezeer God ernaar verlangt om deel uit te maken van jouw dagelijks leven? God wil dag aan dag een relatie van geven en nemen met ons aangaan – maar in deze unieke relatie is Hij het Die geeft en Die neemt. Wat wil God dagelijks van ons nemen? Volgens deze psalm neemt Hij dagelijks onze lasten op Zich. Draag jij je eigen lasten? Dat is dan onnodig. Misschien heb jij het hart wel op de juiste plaats: waarschijnlijk kan niemand zich zo veel zorgen maken als jij omdat niemand zo veel van die ene persoon houdt als jij.
28 januari, 2018

God vreugde geven

Heb jij je ooit afgevraagd waarom het soms is alsof je de ene ‘geloofswandeling’ ‒ een periode dat je moet wandelen in geloof en niet op wat zichtbaar is ‒ nog niet achter de rug hebt voordat de volgende al weer begint? Omdat het zonder geloof onmogelijk is om God vreugde te geven! Openbaring 4:11 (NBG ’51) verkondigt de bedoeling van onze Schepper op deze manier: Gij hebt alles geschapen, en om Uw wil was het en werd het geschapen. We zijn geschapen omwille van onze Schepper; het doet Hem vreugde wanneer we groeien in geloof. Als je echt eerlijk bent, denk je misschien wel: Waarom zou het doel van mijn leven de vreugde van God moeten zijn? Wat voor egoïstische godheid is Hij dan wel niet? Maar God heeft daar geen zelfzuchtige bedoeling mee.
24 december, 2017

Moment om feest te vieren

Waarom wordt Kerst op 25 december gevierd? Hoe weten we wanneer de geboorte van de Christus heeft plaatsgevonden? Waarom vieren we Kerst op de datum van oude, heidense feesten? Vragen die ik al duizenden keren heb gehoord. De sceptici hebben gelijk: we weten niet wanneer Christus geboren werd. Maar toevallig ben ik ervan overtuigd dat Zijn geboorte ergens in het jaar een feestdag waard is. God laat de feestdagen en de dagen om Zijn trouw te gedenken niet alleen maar toe, Hij heeft ze zelfs bevolen! Het is Zijn idee! Sommige feesten waren plechtig en ingetogen, andere juist bedoeld om te juichen voor de Heer.
17 december, 2017

Overwin je twijfels!

Het is een hele uitdaging om onze twijfels te overwinnen en ons er niet door gevangen te laten nemen, zoals bij Johannes dreigde te gebeuren. Christus zegt daarover in vers 23: ‘Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’ Het oorspronkelijke woord voor ‘gelukkig’ is ‘makarios’. Geniet van de volgende definitie van het woord: ‘Bijbels gezien is iemand gelukkig als God aanwezig is in en betrokken is bij diens leven. De hand van God is aan het werk en leidt al Zijn bezigheden naar een goddelijk doel, waardoor zo iemand in zekere zin coram Deo, voor het aangezicht van God, leeft.’